null

DOORS

All Door products.

null

WINDOWS

All Window products.

null

FACADE

All Facade products.

null

SHUTTERS

All Shutter products.

null

GARAGE DOORS

All Garage Door products.

null

GLASS

All Glass products.

ABOUT US

Kompania Line Group është themeluar në vitin 1990 dhe si veprimtari kryesore ka prodhimin e dyerve, dritareve dhe fasadave të jashtme strukturale dhe gjysmë-strukturale. Prodhimet e kompanisë kryesisht përbëhen prej materialeve si: Plastika, Alumini dhe Qelqi të një kualiteti shumë të lartë të cilat janë të testuara nga laboratorë të ndryshëm ndërkombëtar. Si një kompani shumë e suksesshme konsiderohet duke u bazuar dhe mbështetur në faktin e përvojes dhe posedimin e një teknologjie CNC mjaft të avancuar bashkëkohore për përpunimin e këtyre materialeve. Stafi punues i trajnuar dhe përgatitur profesionalisht me përdorimin e makinerisë së teknologjis së fundit CNC arrinë që lehtësisht brenda dite të prodhoj deri në 150 dritare. Një bord punues prej 60 puntorëve arrin mjaft rezultate të medha si dhe një nivel profesional organizativ, duke rezultuar në punë efikase dhe të përpikt që shpie në përmbushjen e kërkesave të klientëve. Një sektor tjetër në kompaninë Line Group është edhe projektimi, prodhimi dhe montimi i fasadave strukturale dhe gjysmë-strukturale të cilat që nga projektimi dhe deri në finalizim të punës mbikqyrën nga inxhinier të kualifikuar lartë për punët përkatëse. Mundësitë tekniko-teknologjike,kapacitetet e mëdha prodhuese, niveli i lartë profesional i stafit punues, e bëjnë kompaninë Line Group të vendoset në treg në një pozitë shumë të mirë si dhe të cilësuar lartë në ofrimin e shërbimeve dhe prodhimeve.

KAPACITETET E ANGAZHUARA

Doors
79%
Windows
96%
Facade
92%
Shutters
82%
Garage Doors
91%
Glass
85%

"Never doubt that a small group of people, thoughtful and dedicated can change the world. In fact, this is the only thing that ever happened."

LINE GROUP