null

DYER

Te gjitha produktet nga Dyert.

null

DRITARE

Te gjitha produktet nga Dritaret.

null

FASADA

Te gjitha produktet nga Fasada.

null

ROLETA

Te gjitha produktet nga Roletat.

null

DYER GARAZHAVE

Te gjitha produktet nga Dyert e Garazhave.

null

XHAMI

Te gjitha produktet nga Xhami.

PËR NE

Kompania Line Group është themeluar në vitin 1990 dhe si veprimtari kryesore ka prodhimin e dyerve, dritareve dhe fasadave të jashtme strukturale dhe gjysmë-strukturale. Prodhimet e kompanisë kryesisht përbëhen prej materialeve si: Plastika, Alumini dhe Qelqi të një kualiteti shumë të lartë të cilat janë të testuara nga laboratorë të ndryshëm ndërkombëtar. Si një kompani shumë e suksesshme konsiderohet duke u bazuar dhe mbështetur në faktin e përvojes dhe posedimin e një teknologjie CNC mjaft të avancuar bashkëkohore për përpunimin e këtyre materialeve. Stafi punues i trajnuar dhe përgatitur profesionalisht me përdorimin e makinerisë së teknologjis së fundit CNC arrinë që lehtësisht brenda dite të prodhoj deri në 150 dritare. Një bord punues prej 60 puntorëve arrin mjaft rezultate të medha si dhe një nivel profesional organizativ, duke rezultuar në punë efikase dhe të përpikt që shpie në përmbushjen e kërkesave të klientëve. Një sektor tjetër në kompaninë Line Group është edhe projektimi, prodhimi dhe montimi i fasadave strukturale dhe gjysmë-strukturale të cilat që nga projektimi dhe deri në finalizim të punës mbikqyrën nga inxhinier të kualifikuar lartë për punët përkatëse. Mundësitë tekniko-teknologjike,kapacitetet e mëdha prodhuese, niveli i lartë profesional i stafit punues, e bëjnë kompaninë Line Group të vendoset në treg në një pozitë shumë të mirë si dhe të cilësuar lartë në ofrimin e shërbimeve dhe prodhimeve.

KAPACITETET E ANGAZHUARA

Dyer
79%
Dritare
96%
Fasada
92%
Roleta
82%
Dyer Garazhave
91%
Streha Xhamit
85%

"Kurrë mos dyshoni se një grup i vogël i njerëzve, të zhytur në mendime dhe të përkushtuar mund të ndryshojë botën. Në të vërtetë, kjo është gjëja e vetme që ndonjëherë ka ndodhur."

LINE GROUP