DYER TË JASHTME NGA PLASTIKA

 • Zona termoizoluese shumë të mira nëpërmjet
  shkyqjeve termike të reja
 • Diametri i bazës deri në 85 mm
 • 3 dhoma për izolim termik optimal
 • Diktung jashtë dhe brenda
 • Kontura me formë të butë dhe dalluese në
  sipërfaqet e dukshme
 • Shkallë të lartë të izolimit dhe stabilitetit
 • Diktunga modern ngjyrë argjendi në profilin
  e bardhë për një dukje elegante
 • Dyer pa prag, kalim i lirë, punuar nga pjesë
  plastike ose alumini
 • Kullimi i fshehur

Përpos profileve nga plastika edhe paneli që përdoret në dyer është e një kualiteti shumë të lartë dhe ofron mundësin që ju të zgjedhni dukjen e derës së hyrjës për shtëpinë tuaj. Sistemet e dyerve, përkatësisht mekanizmi i dyerve është sigurues dhe i prodhuar nga prodhues lider botëror.