LINE 9800 ACCORDION

Line 9800 Accordion është një zgjidhje ekonomike për sistemin e hapjeve të dyerve në formë harmonike. Ekzistojnë edhe profile të ngjashme termike në versionin 19800.

  • Shini i sipërm përmban rrëshqitës në gjithsej 4 rrota që mban peshë deri n 200 kg
  • Shini i poshtëm mund të vendoset mbi dhe nën dysheme, mundësia e fshehjës së pragut
  • Njëra nga faqet e harmonikës mund të përdoret në formë të derës së hyrjes
  • Këto sisteme mund të mbulojnë hapësira të mëdha me dimensione (10 m x 2,3 m)
  • Praktikë e mirë e tyre është sistemi i hapjes dhe mundëson të kemi pamje estetike si nga jashtë ashtu dhe nga brenda