LINE 19800 ALUTHERM

  • Ide për mbulimin pjesëve të mëdha
  • Nevoitet hapësirë minimale, për shkak se ajo është një sistem që paloset
  • Me një sistem të veçantë të padepërtueshmërisë (‘ALUSEAL’), e cila është arritur duke përdorur një sistem prej 4 Rondelave perimetrike(EPDM)
  • Me mundësinë për të përfshir një derë të hapur që mund të hapet nga brenda dhe jashtë
  • Për aplikime të veçanta, si dyqanet e makinave, kafeteri dhe restorante, një pjesë e shkurtër nën profilin e kornizës mund të përdoret
  • Brez me gjërësi prej 50mm, me përkrahjen speciale të “Hinge-Hutch” me katër rrota rrotulluese të rënda (200 kg), konstruksione me numër të pakufizuar të dritareve mund të fabrikohen në dimenzione të ndryshme pa angazhime të veqanta.