LIFT & SLIDE LINE

Përparësi e këtij sistemi është mjaftë funksional dhe përdoret për hapësira me gjerësi deri në 4 metra. Thjeshtësia e përdorimit të këtij sistemi të dyerve e bënë edhe me të veçantë si produkt. Po ashtu na mundëson vendosjën deri në tre xhama që të arrijmë një koeficient sa më të mirë termik dhe akustik. Njëjtë sikurse te Shiber Line na mundëson të jemi sa më efiqient me shfrytëzimin e hapësirës së brendshme. Plotësoni dëshirat tuaja…
Pa një mund të madh mund ta rrëshqisni pjesën e xhamit dhe do të zgjidhni pengesën për lidhjen ndërmjet pjesës së jashtme dhe asaj të brendshme.

 • Hapësirë e ngushtë që siguron
  transparencë maksimale në hapjen e
  krahut
 • Shkëputje termike që pengon
  depërtimin e të ftohtit nga pjesa
  e dyshemes
 • Pragu i rrafshët për një komoditet
  të madh dhe kalim pa pengesa
 • Mundësi e vendosjës me dy dhe tre xhama
 • Mirëmbajtje e lehtë si jashtë ashtu dhe brenda
 • Përspektivë e re lehtë për tu përdorur vetëm
  me rrëshqitje