LINE 11000 ALUTHERM

 • 70 mm gjerësi të profilit, në një kornizë prej 62 mm
 • Vetëm për qelq, sistem prej 2 apo 3 xhamave deri në 46 mm,
  ose 130 kg për kornizë
 • Izolim i shkëlqyer i zërit (deri në 52 dB) me tre seri, diktunga të
  veçantë (EPDM) duke u bazuar në konceptin e sistemit “ALUSEAL”
  për padepërtueshmëri maksimale të ujit
 • Gamë të gjërë opsionesh për shfaqjen përfundimtare të një ndërtimi
  (modern, elegant, fleksibil)
  Fiber i përforcuar 24 mm për të rritur ndërprerjen termike duke
  arritur në kategorin më të lartë të ndërprerjës së izolimit
  (Uf = 2,5 W/m2K) në bazë të certifikimit të lëshuar nga Instituti
  ndërkombëtar Gjerman-IFT Rosenheim