LINE 300 LIFT & SLIDE

 • Gjerësia e brezit 62,5 mm
 • “Lift-and-Slide” lëvizje me mekanizmin gjerman të ngarkesës
  së rëndë
 • Ndarja termike e klasifikuar në grupin 2.3 (DIN5261-3, UR = 3,8
  W/m2K)
 • Rrëshqitje me rrota çeliku në drejtuesin INOX
 • Mbyllja me diktungat EPDM
 • Ideale për korniza në përmasa shumë të mëdha
 • Bllokimi në shumë pika, me aplikimin e kyqësit për brenda
  kuadrit për rrëshqitje
 • Mundësinë e ndërtimit “krah për krah” tipologjia në kënd 90
  shkallë
 • Dizajni, procesi i prodhimit dhe kontrolli i cilësis së të gjitha
  profileve të prodhuara nga Alumil janë të certifikuara me
  ISO 9001
 • Procesi i ngjyrosjës është i certifikuar nga QUALICOAT dhe
  RAL (GSB) në të gjitha pjesët e operuara nga aluminiProdukti 300 Lift & Slide i linjës së produktit Line është i
  certifikuar nga ETC LABORATORIES (USA) që ka kaluar të gjitha
  testet në ajër dhe në padepërtueshmëri të ujit, përballon veprimin
  mekanik dhe rezistencën e hyrjës me forcë