LINE 6800 LIFT & SLIDE

Është një sistem që i plotëson të gjitha kërkesat arkitektonike duke ofruar fuqi dhe padepërtueshmëri absolute në dimensionet më të mëdha. Ka një nivel shumë të lartë të siguris duke ju falënderuar një perimetri special mekanizmit Anti-Elevation. Nivel shumë të lartë të izolimit termik dhe zvoglon zhurmat që vijnë nga jashtë.

  • Lift & Slide – kjo mënyrë e hapjes është më e mira dhe më e sigurta
  • Koeficienti termik Uf = 4,2 W/(m2*K), profilet kanë një koeficient të mirë për arsyje të përmbajtjës së fibrave të qelqit të përforcuar me Polyamid
  • Ramat të këtij lloji mund të arrijnë gjerësi deri në 4,4 m dhe mekanizmi i tyre mund të mbaj peshë deri në 300 kg, poashtu e njejtë me sistemin Slide
  • Ky sistem rrëshqet fal trakave të INOX-it
    Trashësia e xhamit mund të vendoset deri në 24 mm
  • Ky sistem është në dispozicion vetëm në rama linear