PANEL ME DIZAJN

Ngjyrat Standarde që ofrohen për këtë lloj paneli:

  • Ral: 9010 – E bardhë
  • Golden Oak
  • Golden Oak e mbyllur