PANEL ME VIJA TË THEKSUARA

Ngjyrat Standarde që ofrohen për këtë lloj paneli:

  • Ral: 7016 – Antracid
  • Ral: 9006 – E bardhë e qumështit
  • Ral: 9010 – E bardhë
  • Golden Oak
  • Golden Oak e mbyllur