ROLETA VENECIANE

Ky sistem i Roletave mund të montohet edhe pasi të bëhet montimi i dritareve. Këto rolet kanë një dizajn bashkëkohor arkitektonik, janë lehtë të përdorshme. Zakonisht hapja e tyre bëhet me anë të motorit (në mënyrë digjitale).