ROLETA PËR HAPËSIRA TË MËDHA

Roletat mund të punohen në hapësira të mëdha. Gjejnë përdorim të shpeshtë në mbylljën e lokaleve me destinime prej me të ndryshmëve dhe poashtu gjejnë zbatim edhe për mbylljen e garazhave. Këto roleta kanë një sistem të mjaftueshëm të sigurisë dhe janë lehtë të përdorshme, mund të bëhen me motor (me hapje digjitale). Kanë një koeficient termik mjaft të lartë.