ROLETA TË JASHTME

Përparësi tjetër nga roletat mbi dritare është sepse mund të montohen edhe pasi që të bëhet vendosja e dritareve për shkak të investimit gradual, dhe kjo nënkupton një lehtësim financiar për klientin. Performancat të tjera teknike të njëjta si te Roletat mbi Dritare.