ROLETA MBI DRITARE

Roletat rregullojnë temperaturën e brendshme dhe kontribuojnë në ruajtjen e energjisë. Nëpërmjet shtresës së ajrit roleta dhe dritarja arrin një izolim termik efektiv, veçanërisht nëse distanca është e madhe sikurse të sistemi EXTE me 40 mm. Në momentin që roleta është e lëshuar në kohën e ftohtë dhe në errësirë do të
kursej shumë më tepër energji.

Nëpërmjet roletave rritet ndjeshëm izolimi i tërësishëm, ku mund të bëni një natë të qetë dhe relaksuese.

Roleta e lëshuar e rritë kohën dhe zhurmën gjatë thyerjes. Lidhur me pasigurinë dhe asaj që çfarë qëndron pas, do të frenoj vjedhësit në një masë të caktuar.

Roleta mund ta ndalë dritën sidomos në sezonin e verës. Në këtë mënyrë do të mbaj
konstant temperaturën e dhomës dhe do të mbrojë orendit dhe dyshemen.