LINE FASADË GJYSMËSTRUKTUROR

Line Fasada Gjysme-Strukturale ka lindur me shkrirjen e sistemit linear, me sistemin e mbuluar dhe ka arritur tre rezultate tjera të ndryshme:
a) një nivel më të lartë të izolimit
b) zbatimin më të lehtë dhe më të shpejtë
c) sistem të veçantë që ofron padepërtueshmëri të plotë

  • Gjerësia e elementeve horizontale dhe vertikale është 55 mm
  • Është i mundur përdorimi i dritareve me xham, me gjerësi prej 24 mm deri në 50 mm
  • Mundësia e aplikimit të profileve vertikale të cilat ofrojnë një shumëllojshmëri të fasadave të ndërtimit, duke përfshirë kapelë dekorative nga alumini apo çeliku INOX
  • Gjatë ndërtimit të kësaj fasade nuk është e nevojshme ndonjë pajisje mekanike speciale
  • Dritaret që hapen mund të integrohen dhe mund të qëndrojnë në të njëjtin nivel sikurse pjesa tjetër e konstruksionit. Kjo është e mundur edhe nëse përdorim tipin e dritareve Line 11000 Alutherm
  • Certifikuar nga instituti IFT ROSENHEIM në kategorin më të lartë të testeve të kryera