LINE FASADË STRUKTUROR

  • Ky sistem përdor profile të njëjta si M3 gjysmëstrukturore
  • Dallimi themelor është mungesa e aluminit në anën e jashtme, duke krijuar një sipërfaqe të vazhdueshme nga qelqi
  • Pjesa e qelqit është ngjitur në kornizë alumini duke përdorur silikon të veçantë (silikon struktural të Dow Corning) që mbështetet në fund nga paisje adekuate
  • Profile të veçanta ekzistojnë për sigurimin e mbajtjes së pjesës së granitit, apo materialeve të tjera izoluese, si dhe mbulesa tjera të murit që përfundojnë në pjesën e jashtme, apo të brendshme
  • Sistemi përmban shkëputje termike të profilit dhe ndikon në përmirësimin e aftësive të izolimit termik