LINE 7200 ATRIUM & FASADË

Filozofia e Line 7200 është për mbulimin e hapësirave të mëdha, të kërkuara nga investitorët, ariktetikët dhe inxhinierët. Ky sistem i fasadave është i përshtatshëm për fshehjen e dobësive të objekteve dhe garanton një estetikë, rezistencë të fasadave. Përparësi tjetër është montimi i shpejtë dhe i lehtë i këtij sistemi.

  • Gjerësia e elementeve horizontale dhe vertikale është 55 mm
  • Është i mundur përdorimi i dritareve me xham, me gjerësi prej 24 mm deri në 50 mm
  • Mundësia e aplikimit të profileve vertikale të cilat ofrojnë një shumëllojshmëri të fasadave të ndërtimit, duke përfshirë kapelë dekorative nga alumini apo çeliku INOX. Për estetikë të lartë të konstruksioneve dhe mundësi të hapjeve
  • Është rezistent si material gjatë stinës së ftohtë dhe të nxehtë
  • Ka dizajnim të thjeshtë, aplikohet për hapësira të pjerrëta për kulme dhe për hapësira të mëdha (Atrium) pa ndihmën e konstruksionit të çelikut
  • Rezistent në hapësira me gjerësi 4,5 m dhe lartësi 6 m.Është e mundshme vendosja e xhamave me dimensione me gjerësi 2 m dhe lartësi 2,2 m. Ky sistem reziston ngarkesa nga era duke filluar nga 1,2 kN/m2 deri në 1,8 kN/m2
  • Është i përshtatshëm për krijimin e shkallës termike së kërkuar