PANEL ME SIPËRFAQE TË BUTË ME VIJA TË THEKSUARA

Ngjyrat Standarde që ofrohen për këtë lloj paneli:

  • Golden Oak
  • Golden Oak e mbyllur