Streha nga Xhami

Plastika e përdorur për Corona CT 70 për dyer është i bazuar në njësistem profili prej 5 dhomave.

  • Karakteristikat

Pjesë të mira termoizoluese për shkak të shkyçjeve termike të reja
Ngritur për pajisje komerciale
Sistem i profilit prej 5-dhomava për izoilm optimal
Diktung ndërprerës brenda dhe jashtë
Konture të mrekullueshme dhe me formë të butë në sipërfaqet e dukshme
E dukshme nga stili e ndërtuar nga pllaka qelqi me një dizajn atraktiv
Kullimi i fshehur
Integrimi i këtij sistemi në konceptin ngjyra corona ju lejon të zgjidhni nga një repertor prej 20 variacione të ngjyrave të petëzuar nga të dyja anët.

  • Baza e një dritare me cilësi të lartë

1. Me pjesë të rrafshët dhe elegante i plotson kërkesat e arkitektures moderne
2. Me një gumë ngjyr hiri gati të padukshëm
3. Sistem izolimi me 2 diktunga dhe izolimi i shkëlqyer i dritarës bënë që të kemi një mbrojtje të mirë nga lagshtia, të reshurat dhe të ftohtit
4. Xhami kujdesët që të kemi një minimizim të humbjes së temperatures
5. Profile të çelikut që nuk ndryshken mundsojnë që korniza e dritarës të qendrojë stabil
6. Pjesa e sipërme e rrafshët dhe e qendrushme ndaj motit bënë që me vite të tëra ta ruaj ngjyrën përkatëse

Produkte Tjera