ALUSKIN MEDIUM LINE

  • Vlera e izolimit termik Uf = 1,1 W / m²K
  • Sistem i profilit prej 5-dhomave për izolim optimal
  • Me tre diktunga ndërprerës brenda dhe jashtë
  • Konturë të mrekullueshme dhe me formë të butë në
    sipërfaqet e dukshme
  • Pjesë të mira termoizoluese për shkak të shkyçjeve termike të reja
  • Kullimi i fshehur
  • Fletëzat e aluminit ju lejojnë zgjedhjen e variacioneve të ngjyrave