ALUSKIN PREMIUM LINE

  • Thellësia e bazës deri në 90 mm
  • Gjerësia e ballinës 120 mm për kombinimin standard të profilit
  • Linja të buta për pamje elegante
  • Me diktunga ngjyrë argjendi bënë që profili i bardhë të fitojë pamje elegante
  • Vlera e izolimit termik mund të arrihen deri Uw = 0,67 W / m²K
  • Izolim i shkëlqyer i zërit me tre xhama mbushur, me gaz Argon që të kemi një minimizim të humbjes së temperaturës