MEDIUM LINE

 • Pjesë të mira termoizoluese për shkak të shkyçjeve termike të reja
 • Sistem i profilit prej 5-dhomava për izolim optimal
 • Diktung ndërprerës brenda dhe jashtë
 • Konturë të mrekullueshme dhe me formë të butë në
  sipërfaqet e dukshme
 • E dukshme nga stili e ndërtuar nga pllaka qelqi me një dizajn atraktiv
 • Kullimi i fshehur
 • Medium Line ju lejon në zgjedhjen e 20 variacioneve të ngjyrave që fitohen nga të dyja anët
 • Izolim i shkëlqyer i zërit (47 dB) me xham Termopan,
  mbushur me gaz Argon që të kemi një minimizim të
  humbjes së temperaturës
 • Me pjesë të rrafshët dhe elegante i plotëson
  kërkesat e arkitekturës moderne
 • Sistem izolimi me 3 goma dhe izolimi i
  shkëlqyer i dritarës bënë që të kemi një
  mbrojtje të mirë nga lagështia, të reshurat dhe
  të ftohtit
 • Profile të çelikut që nuk korodohën, mundësojn
  që korniza e dritarës të qendrojë stabile
  Pjesa e sipërme e rrafshët dhe e qëndrueshme
  ndaj motit bënë që me vite të tëra të ruajë
  ngjyrën përkatëse
 • Mundësi e zgjedhjës së ngjyrave