FASADA ME QERAMIKË

Varësisht nga prodhuesi dhe kërkesat e juaja, ka shumëllojshmëri të teksturave të këtyre produkteve dhe mund t’u jepet forma të ndryshme nga ato lineare, deri ne ato harkore. Niveli i rezistencës së këtyre produkteve ndaj efekteve natyrore është tejet e lartë.