FASADA ME TERAKOTA

Fasadat me Terakota janë të ngjashme me Fasadat Qeramikë. Përpos në përmbajtje të materialit dhe në teksturë ndryshojnë. Me këtë sistem mund të jepen forma me pamje arkitektonike. Jetëgjatësia e këtij sistemi është po aq sa është edhe vetë jetëgjatësia e komplet objektit se ku montohen.