MURE XHAMI DHE HAPJE

Projektuesit tonë do të projektojnë ndarjet në zyrat tuaja më pas do të vendosen muret nga xhami për një transparencë më të madhe në mes grupit të punëtorëve tuaj. Puna ekipore do të jetë më e lehtë që të bëhet në zyrat ku aplikojnë mure nga xhami, po ashtu një aspekt i rëndësishëm është edhe mbikëqyrja më e lehtë e punëtorëve përmes murit të xhamit. Ju do të kurseni më shumë energji elektrike për dritat në zyrat tuaja pasi që xhami transparent bënë diferencën. Muret e xhamit mund të vishen me dizajne inovative që e bëjnë ambientin e punës edhe më të ngrohtë dhe më të veçantë. Në muret nga xhami mund të vendosen dyer të xhamit dhe dyer të xhamit me shina. Është një sistem i veçantë i dyerve të brendshme nga xhami me shina të cilat teknologjia e fundit i ka mundësuar që të vendosen në muret e xhamit. Këto dyer përpos aspektit praktikë për hapje në zyrat tuaja kanë edhe aspektin estetik pasi që japin një tërësi dhe ngrohtësi ambientit.